Achter de vooroordelen

Alain Clark HLF

Uit ons hart gegrepen en prachtig verwoord door Alain Clark: (Na al het zwemmen in Bacardi lemon. Zou ik willen dansen in nuance) Elkaar leren kennen achter de vooroordelen. Wil jij dat ook? Kom naar ons Oplaadpunt op zondag 19 december. Meer info.

BLOG: OVER HR EN DE MENSELIJKE MAAT

HR Human Resources Menselijke maat

‘Human resource’: mensen als grondstof …? Laatst adviseerde een vriendin van me contact op te nemen met de HR managers van verschillende organisaties om hen te vertellen wat wij doen. Een heel goed idee … maar het zette mij ook aan het denken over die vreselijke term: Human Resources.  ‘Human resource’: mensen als grondstof. Als […]

BLOG: JE EIGEN KOERS VAREN. OVER ONAFHANKELIJKHEID EN VERBINDING

onafhankelijkheid en verbinding

29 maart2020 is de datum van onze Lente Oplaadborrel. En van de Brexit. Of toch niet? Vandaag, ik schrijf 8 maart, is nog niet duidelijk of Engeland de EU verlaat, en zo ja wat dat dan betekent. Dit roerige proces lijkt exemplarisch voor een fase waar we in zitten en die gaat over onafhankelijkheid en verbinding, en […]