Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onze visie

Hoe wij naar mensen kijken

Mensen zijn scheppende wezens

Zingeving en identiteit spreken in onze tijd steeds minder vanzelf: Wie we willen zijn en hoe we ons leven vorm geven, dat is steeds meer onze eigen keuze. Maar hoe vind je je eigen weg in wat er toe doet? Waar laat je je door leiden en wat biedt houvast in deze hoogst persoonlijke zoektocht?

Je levensverhaal wordt gevormd door je afkomst, familie, scholing, werk en andere invloeden. Daarnaast draagt eenieder ook iets unieks met zich mee wat hij of zij in de wereld te manifesteren heeft. Wij noemen die unieke creatieve kern, je noodzaak: Vanuit je noodzaak lever je jouw unieke, persoonlijke bijdrage in de wereld. Mensen zijn scheppende wezens.

In deze tijd waarin zoveel keuzes te maken zijn, is het nodig dat je in contact bent met je eigen noodzaak om je richting te vinden. Om niet te verdwalen of klem te raken is het belangrijk zicht te houden op wat jou beweegt en van daaruit je leven en werk vorm te blijven geven. Daarom is het belangrijk dat mensen voldoende tijd en ruimte nemen om aandacht te geven aan hun drijfveren, hun talent en hun persoonlijke ontwikkeling.

Noodzaak vind je niet in je hoofd maar in je hart. Zingen is een bijzonder vermogen omdat het ons de mogelijkheid geeft om direct contact te voelen met wat er in ons hart leeft, om ons daarmee te verbinden en er uiting aan te geven. Het leidt ons naar onze noodzaak en naar de expressie daarvan.

Onze trainingen en coaching bieden deelnemers ruimte en ondersteuning om hun levensverhaal in een zinvol perspectief te plaatsen en regie te nemen: om bewust zin en richting te geven aan hun leven en hun werk.

Maak ook zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wie je bent en wat je in de wereld te geven hebt!

** Lees hier meer over onze werkwijze, de principes van waaruit wij coachen, en de competenties die je bij ons ontwikkelt.

De kunst van wel PortrettenRijEnkel

Voor wie?

Onze coaching, workshops en trainingen zijn geschikt voor mensen die nieuwe wegen willen bewandelen. Ondernemers en professionals in  organisaties die zich niet (alleen) laten leiden door status, inkomen en aanzien maar die er plezier in scheppen of zelfs dringend behoefte hebben om een positieve bijdrage te leveren in de wereld. Want daar zit de wereld op te wachten!

Momenteel is dit in veel posities, in veel beroepen, in veel organisaties steeds minder vanzelfsprekend. Macht, status, aanzien en winstbejag dicteren veel agenda’s en dwingende regels staan de menselijke maat vaak in de weg.

Met onze coaching bieden wij mensen een ‘hoekje uit de wind’ waar je het contact kunt herstellen met je innerlijke drijfveren, maar ook kunt leren je daarmee te verbinden en de kracht te vinden om die uit te dragen: om zichtbaar, hoorbaar en voelbaar te maken wie jij bent en wat je te brengen hebt.

Wij merken dat veel van onze deelnemers vrouwen zijn die hun vrouwelijke kant niet langer willen ‘wegdoen’ maar hun empathie, hun gevoeligheid en zelfs hun kwetsbaarheid niet willen verbergen maar omarmen en zichtbaar maken, ook op de werkvloer. Zodat hun communicatieve en relationele kracht beter tot hun recht komt en zij hun eigen plek opeisen. Gelukkig zijn er ook steeds meer mannen die de waarde van deze kwaliteiten inzien en de weg naar onze trainingen weten te vinden.

Kennismaken

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wil je met ons kennismaken en kijken wat de mogelijkhedenvoor jou zijn? Neem contact met ons op.