Van Gogh

Onze visie: Hoe wij naar mensen kijken.

Zingeving en identiteit spreken in onze tijd steeds minder vanzelf: wie we willen zijn en hoe we ons leven vorm geven, dat is steeds meer onze eigen keuze. Maar hoe vind je je eigen weg in wat er toe doet? Waar laat je je door leiden en wat biedt houvast in deze hoogst persoonlijke zoektocht?

Je levensverhaal wordt gevormd door je afkomst, familie, scholing, werk en andere invloeden. Daarnaast draagt eenieder ook iets unieks met zich mee wat hij of zij in de wereld te manifesteren heeft. Wij noemen dat unieke je noodzaak: vanuit je noodzaak lever je jouw unieke, persoonlijke bijdrage in de wereld. Mensen zijn scheppende wezens.

In deze tijd waarin zoveel keuzes te maken zijn, is het nodig dat je in contact bent met je eigen noodzaak om je richting te vinden. Om niet te verdwalen of klem te raken is het belangrijk zicht te houden op wat jou beweegt en van daaruit je leven en werk vorm te blijven geven. Daarom is het belangrijk dat mensen voldoende tijd en ruimte nemen om aandacht te geven aan hun drijfveren, hun talent en hun persoonlijke ontwikkeling.

Noodzaak vind je niet in je hoofd maar in je hart. Zingen is een bijzonder vermogen omdat het ons de mogelijkheid geeft om direct contact te voelen met wat er in ons hart leeft, om ons daarmee te verbinden en er uiting aan te geven. Het leidt ons naar onze noodzaak en naar de expressie daarvan.

Onze trainingen en coaching bieden deelnemers ruimte en ondersteuning om hun levensverhaal in een zinvol perspectief te plaatsen en regie te nemen: om bewust zin en richting te geven aan hun leven en hun werk.

Maak ook zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wie je bent en wat je in de wereld te geven hebt!

** Lees hier meer over onze werkwijze, de principes van waaruit wij coachen, en de competenties die je bij ons ontwikkelt.

Start typing and press Enter to search