Portretten

Voor wie?

Onze trainingen zijn geschikt voor mensen die nieuwe wegen willen bewandelen. Ondernemers en professionals in ondernemingen en organisaties die zich niet (alleen) laten leiden door status, inkomen en aanzien maar die er plezier in scheppen of zelfs dringend behoefte hebben om een positieve bijdrage te leveren in de wereld. Want daar zit de wereld op te wachten!

Momenteel is dit in veel posities, in veel beroepen, in veel organisaties steeds minder vanzelfsprekend. Macht, status, aanzien en winstbejag dicteren veel agenda’s en dwingende regels staan de menselijke maat vaak in de weg.

Met onze coaching, onze workshops en onze trainingen bieden wij mensen een ‘hoekje uit de wind’ waar je het contact kunt herstellen met je innerlijke drijfveren, maar ook kunt leren je daarmee te verbinden en de kracht te vinden om die uit te dragen: om zichtbaar, hoorbaar en voelbaar te maken wie jij bent en wat je te brengen hebt.

Wij merken dat veel van onze deelnemers vrouwen zijn die hun vrouwelijke kant niet langer willen ‘wegdoen’ maar hun empathie, hun gevoeligheid en zelfs hun kwetsbaarheid niet willen verbergen maar omarmen en zichtbaar maken, ook op de werkvloer. Zodat hun communicatieve en relationele kracht beter tot hun recht komt en zij hun eigen plek opeisen. Gelukkig zijn er ook steeds meer mannen die de waarde van deze kwaliteiten inzien en de weg naar onze trainingen weten te vinden.

Start typing and press Enter to search