Portretten op een rij

Gun uzelf en uw team een frisse start!

Uitzoomen. Opladen. Doorstarten.

Team dag: De Noodzaak

NU is het uitgelezen moment om jullie ‘huis’ opnieuw te voegen en de verbinding binnen je team te vernieuwen én te verdiepen. Want fysiek contact tussen mensen is voor een team als het cement tussen de stenen van een huis. Door de lockdown en het thuiswerken is het oude cement aan erosie onderhevig geweest. Dat betekent dat de stenen schuren, en dat het huis wankel wordt. Maar het betekent ook dat NU het moment is om jullie verbinding op een nieuwe leest te schoeien, om met nieuwe energie de toekomst in te stappen!

De lockdowntijd heeft veel van u en uw organisatie gevraagd. Mensen voelen wat gebrek aan directe, fysieke uitwisseling met hen doet. Niet alleen de kwaliteit van het onderlinge contact heeft te lijden onder de afstand, maar ook het zelfvertrouwen, werkplezier en motivatie, drive en energie van medewerkers net als de wendbaarheid en het innovatievermogen van teams en organisaties als geheel. Het is een serieuze uitdaging om dit tij te keren, want mensen trekken zich terug in hun schulp en vinden het lastig daar weer uit te stappen. Daarbij kunnen ze een steuntje in de rug goed gebruiken.

De Kunst van Wel biedt met het dagprogramma De Noodzaak ruimte, handvatten en ondersteuning om met uw team uit te zoomen, op te laden en door te starten, met als doelen:

  • contact hervinden met ons (professionele) zelf
  • verbinding creëren en plezier hebben met elkaar
  • verbondenheid met de missie van team en organisatie
  • oogsten van creatieve ideeën
  • draagvlak voor nabije haalbare vernieuwing

De Kunst van Wel verzorgt dit voor uw team in een live teamsessie van 2 dagdelen. Naar behoefte kan dit worden aangevuld met een Online Opstartsessie.

PROGRAMMA

  1. Opladen! Verbinden met jezelf

We reserveren tijd om bij onszelf stil te staan, om ons ‘ik’ verstevigen en ons zelfvertrouwen te herwinnen. Zodat er ruimte komt voor beweging, nieuwe inzichten, plezier, creativiteit en verbinding met onszelf.

  1. Uitzoomen! Verbinden met elkaar

Vanuit een verstevigd ik-gevoel nemen we tijd om de verbinding te herstellen met onze teamgenoten, de basis voor alle onderlinge communicatie. Zicht krijgen op waar de ander staat. Onze emotionele competentie versterken. Energie hervinden door plezier te hebben met elkaar.

  1. Doorstarten! Gezamenlijke richting en purpose vinden

Daarna pas gaan teamgenoten met elkaar in gesprek over wat zij geleerd hebben tijdens de lockdown, en hoe zij naar de toekomst zijn gaan kijken. Wat wil je achter je laten? Wat heb je gemist? Wat heb je ontdekt? Welke verlangens leven er voor de (gezamenlijke) toekomst?

Oogsten: De dag mondt uit in een creatieve daad waarmee de teamgenoten samen iets maken dat staat voor een doel dat men met elkaar wil bereiken.

Online module: Klaar voor de landing?

** De live teamdag is naar behoefte uit te breiden met een voorbereidende online module:

ONLINE MODULE: Klaar voor de landing?

Zonodig verzorgen wij vooraf een online module, die teamleden uitnodigt en ondersteunt om stapsgewijs af te dalen uit de ‘veilige’ afstand die het digitale scherm óók biedt – om zichzelf weer meer als mens te ervaren en te laten zien aan elkaar, in eerste instantie nog online.

Start typing and press Enter to search