Imke Musterd

Imke Musterd

Praktisch filosoof. Levensrichting coach. Organisatie- en Ondernemerscoach.

“Men moet de dingen
de eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling laten,
die diep van binnen komt
en die zich door niets laat haasten of versnellen;
eerst volledig rijpen –
en daarna baren…”.

Deze dichtregels van Rainer Maria Rilke inspireren mij. Ze betekenen niet: afwachten, je passief mee laten voeren door wat er op je af komt. Maar: actief contact maken met de kern die wij allemaal in ons dragen, de moed vinden en het geduld opbrengen om daar naar te leren luisteren en te leren leven. Zo kunnen we zin en richting geven aan ons leven en ons werk.

Zelf heb ik lang gezocht (en mij vaak verzet!), voordat ik in staat was echt te omarmen wie ik in wezen ben. Toen ontdekte ik de kracht van mijn talent om te inspireren en de rijke bagage die ik tijdens mijn zoektocht als politiek filosoof, IT-consultant, organisatie- en verander adviseur, ondernemer, leiderschapstrainer, stembevrijder, biografisch coach heb verzameld – en die samenkomt in mijn rol van (ICR) Ondernemerscoach.

Levensrichting coach 
Ik ben een echte veranderaar die je steunt om aan het roer van je leven te gaan staan. Met mij voer je persoonlijke gesprekken die je zicht geven op jouw talent en innerlijke noodzaak en hoe die zich in je leven manifesteren. Je vindt bij mij ruimte om je eigen levensverhaal te onderzoeken en er de regie over te aanvaarden. Om er de zin van te onderzoeken en bewuster richting te geven aan je leven.
** Imke is geaccrediteerd coach in de biografische methode van Square of Life.

Ondernemerscoach: Betekenisvol Ondernemen
Ik coach mensen om te ondernemen vanuit hun noodzaak, vanuit hun kern. Ik help je ontdekken wat jouw eigen kern is, en ontwikkelt de moed om daar trouw aan te zijn. Ik help je ontdekken hoe je daar op jouw manier vorm aan geeft, wat dat voor jouw onderneming betekent: welke koers daar bij past.
Mijn werkwijze? Ik ben een kunstenaar en een inspirerend gesprekspartner: ik bied nieuw perspectief. Ik open nieuwe vergezichten. Ik open je ogen voor heel nieuwe mogelijkheden en talenten waarvan je niet wist dat je ze had (of dat niet wilde geloven).
** Imke is ICR gecertificeerd Ondernemerscoach. 

Organisatiecoach
Ook als organisatie coach zoekt Imke aansluiting bij de natuurlijke ontwikkeling waarin een organisatie, een team en de mensen daarbinnen zich bevinden. Zij zoekt ruimte en biedt inspiratie en ondersteuning voor verbinding: van mensen met zichzelf, met het team en met de wijdere wereld. Zodat de aanwezige potentie van mensen én team / organisatie zich verder kan ontplooien – en de purpose van een organisatie zich kan realiseren.

Drijfveer
Mijn eigen drijfveer, mijn noodzaak is om steeds weer ruimte te scheppen voor wat er aan onvermoede potentie in ieder mens, en in iedere organisatie, aanwezig is. Vraag niet wat de samenleving jou te bieden heeft, maar wat jij de samenleving kunt bieden. Op Linkedin vind je mijn CV.

Start typing and press Enter to search