Imke Musterd

Imke Musterd

Filosoof. Organisatie ontwikkelaar. Levensrichting coach.

“Men moet de dingen
de eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling laten,
die diep van binnen komt
en die zich door niets laat haasten of versnellen;
eerst volledig rijpen –
en daarna baren…”.

Deze dichtregels van Rainer Maria Rilke inspireren mij. Ze betekenen niet: afwachten, je passief mee laten voeren door wat er op je af komt. Maar: actief contact maken met de kern die wij allemaal in ons dragen, de moed vinden en het geduld opbrengen om daar naar te leren luisteren en te leren leven. Zo kunnen we zin en richting geven aan ons leven en ons werk.

Zelf heb ik lang gezocht (en mij vaak verzet!), voordat ik in staat was meer en meer te omarmen wie ik in wezen ben. Toch ben ik er ook altijd naar op zoek geweest. Politiek filosoof, IT-consultant, organisatie-adviseur, zelfstandig ondernemer, leiderschapstrainer, stembevrijder en biografisch coach: ik was het niet, en ik ben het allemaal. Uit al die werelden, en uit mijn eigen zoektocht, neem ik ervaringen en lessen mee die ik op mijn beurt met mijn klanten deel en die mij maken tot de filosoof, de organisatie ontwikkelaar en levensrichting coach die ik nu ben.

Levensrichting coach
Imke is een echte veranderaar die je steunt om aan het roer van je leven te gaan staan. Met haar voer je persoonlijke gesprekken die je zicht geven op jouw talent en innerlijke noodzaak en hoe die zich in je leven manifesteert. Door je levensverhaal in het licht te plaatsen van jouw persoonlijke noodzaak vind je ruimte om de regie over je eigen levensverhaal te aanvaarden, er de zin van te onderzoeken en bewuster richting te geven aan je leven.
** Imke is geaccrediteerd coach in de biografische methode van Square of Life.

Organisatie coach
Ook als organisatie coach zoekt Imke aansluiting bij de natuurlijke ontwikkeling waarin een organisatie, een team en de mensen daarbinnen zich bevinden. Zij zoekt ruimte en biedt ondersteuning voor verbinding: van mensen met zichzelf, met het team en met de wijdere wereld. Zodat de aanwezige potentie van mensen én team / organisatie zich verder kan ontplooien – en de purpose van een organisatie zich kan realiseren.

Drijfveer
Mijn eigen drijfveer, mijn noodzaak is om steeds weer ruimte te scheppen voor wat er aan onvermoede potentie in ieder mens, en in iedere organisatie, aanwezig is. Op Linkedin vind je mijn CV.

Start typing and press Enter to search