Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Verklaring van De Kunst van Wel

DE KUNST VAN WEL neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. DE KUNST VAN
WEL heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van
DE KUNST VAN WEL bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

DE KUNST VAN WEL kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk danwel
via een bedrijf) diensten (en/of producten) van DE KUNST VAN WEL bestelt en/of omdat je
deze gegevens zelf verstrekt.

 
DE KUNST VAN WEL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Contactgegevens: DE KUNST VAN WEL gebruikt jouw naam, (bedrijfs-) en contactgegevens,
zoals (adres), telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over het komen
tot het verlenen van gewenste diensten alsook de uitvoering van de overeengekomen
dienstverlening (en, op termijn, eventuele levering van producten).

 
• Indien je je daarvoor hebt aangemeld, voegt DE KUNST VAN WEL de door jouw opgegeven
naam en email adres toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van DE KUNST VAN
WEL. Hierin wordt informatie over diensten (en/of producten) van DE KUNST VAN WEL en
aanverwante zaken gecommuniceerd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt
afmelden. Je gegevens worden daarna niet meer gebruikt. Ze blijven als ‘afgemeld’ in het
emailbestand (via Mailchimp aangelegd) aanwezig. Indien je dit wilt, kun je aangeven je
gegevens volledig te verwijderen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan
derden verstrekt.

 
• Dienstverlening gerelateerde informatie: hierop zijn de algemene voorwaarden van DE
KUNST VAN WEL van toepassing, die onder andere betrekking hebben op de
vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die door klanten aan DE KUNST VAN WEL
worden verstrekt voor het optimaal verlenen van haar diensten. De Algemene Voorwaarden
van DE KUNST VAN WEL zijn te allen tijde op te vragen op info@dekunstvanwel.nl.

Delen met derden

DE KUNST VAN WEL verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden behalve op
verzoek van overheidsinstanties indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en
regelgeving.

Cookies
DE KUNST VAN WEL maakt bij het aanbieden van diensten (en producten) op de Website
gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek
aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat
gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande
gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat
bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
DE KUNST VAN WEL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor DE KUNST VAN WEL jouw persoonsgegevens verwerkt en om te
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient
bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden.
Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst
bewaard.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekunstvanwel.nl DE
KUNST VAN WEL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op
jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging en klachten

De Kunst van Wel zorgt voor passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere
verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het
nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging zoals het
afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is een
gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor het inloggen op Mailchimp, onze CRM-tool.

https://www.dekunstvanwel.nl/ is een website van DE KUNST VAN WEL.
DE KUNST VAN WEL is als volgt te bereiken:

Adres: Transvaalkade 76-1, 1092JS Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 59158832
E-mailadres: info@dekunstvanwel.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door DE KUNST VAN
WEL, verzoekt DE KUNST VAN WEL je om zo snel mogelijk contact met DE KUNST VAN WEL
op te nemen via info@dekunstvanwel.nl. DE KUNST VAN WEL zal binnen 4 weken schriftelijk
reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
DE KUNST VAN WEL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy
Verklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy Verklaring voor een update.