Red de cultuur!

Een dynamisch, florerend kunst- en cultuuraanbod is een onmisbare voedingsbodem en aanjager van een hoogwaardige samenleving en economie zoals de onze die het meer en meer moet hebben van haar kennis, innovatievermogen, creatieve antwoorden op de complexe problemen waar we in de 21e eeuw hard mee geconfronteerd worden. 

Ingewikkelde vraagstukken  zoals een opwarmende aarde, verbinding vinden in een diverse wereld, economische krimp,  doen een beroep op onze creatieve vermogens.  Wat van ons vraagt dat we scherp, kritisch en creatief naar onszelf durven te kijken.

In onze buurlanden spreekt dit vanzelf, vandaar dat Angela Merkel uitgebreid de moeite neemt om Duitse kunstenaars en de kunstsector een hart onder de riem te steken en te steunen in deze lastige tijd, zodat de cultuur niet komt te overlijden …

Aan Nederland, land van dominees en handelslui met navenante politici, is deze logica niet besteed. We volharden in de illusie dat cultuur een luxeprodukt is ter consumptie ende vermaak, voor de mensen die daar hun centen aan willen besteden.

Niet voor niets omarmt De Kunst van Wel de (theater)kunsten en wat die technieken vermogen om persoonlijke ontwikkeling en leiderschap voor iedereen binnen bereik te brengen. Omdat het zulke krachtige technieken zijn, en bovenal: Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal, en vooral: naar een nieuwe toekomst.

** Sanne Wallis de Vries pleit in Op1 om de kleine theaters te redden, omdat zij van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van kunstenaars en de podiumkunsten. Kijk de video.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact met ons op!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.