Zoek
Sluit dit zoekvak.

Sexuele geaardheid, of ruimte om je eigen pad te kiezen?

In mijn omgeving hoor ik steeds vaker van vooral meisjes dat zij verkering met een ander meisje krijgen, iemand van haar eigen sekse dus. Het roept de vraag in mij op of deze meisjes hun ‘lesbische geaardheid’ ontdekken, of dat we langzamerhand in een tijd leven waarin sexuele geaardheid er echt minder toe doet als vaststaande categorie en uitgetekend carrièrepad. Dit zou ruimte geven om jezelf te ontdekken en te experimenteren met hoe je zelf in een relatie wilt staan, voordat je je (mogelijk) voor langere tijd aan iemand verbindt om (wellicht) een eigen leefsituatie te stichten, al dan niet met kinderen. Ik zou dat eerlijk gezegd heel leuk en interessant vinden!

Queer geeft ruimte

Want zelf heb ik het grootste deel van mijn leven vooral relaties met andere vrouwen gehad, maar ik herkende me niet in het beeld noch het gevoel dat ik ‘lesbisch’ zou zijn. Liever noemde ik mijzelf pansexueel, al was het maar omdat deze categorie niet echt bestond en dus nog eigen invulling behoefde. 

Bij de term ‘queer’ die momenteel opgeld doet, voel ik mij meer thuis. Omdat ‘queer’ mij ook meer ruimte laat en nog niet geheel is ingekleurd zoals ‘lesbische geaardheid’ dat wel is. Ik vermoed dat dat zo is omdat de plek die mijn sexualiteit in mijn eigen leven inneemt minder centraal staat in mijn identiteitsvorming, dan de term ‘lesbisch’ veronderstelt. Mijn zoektocht naar hoe, en met wie, en op welke manier ik mij tot anderen en de wereld wil verhouden, ook als vrouw – die zoektocht naar een authentieke houding maakt veel meer deel uit van mijn identiteit dan enige seksuele categorie. 

Sisterhood!

Terug naar de meisjes uit mijn opening. Ik vind het erg positief dat het heden ten dage mogelijk is om in een LHBTI relatie te stappen zonder direct in een bepaalde categorie vastgezet te worden. Maar ermee te experimenteren en onze identiteit in een veilige setting te onderzoeken. Sisterhood. 

Zodat we onze identiteit kunnen vormen en versterken. En vanuit die stevigheid te kiezen voor de relatie die bij ons past. Los van de categorie waarin die relatie valt.

Uitdrukking leren geven aan wie je ten diepste bent

Ik denk dat dat ons allemaal helpt om onze identiteit te ontwikkelen, uitdrukking te durven en leren geven aan wie wij ten diepste zijn. Ik denk dat dat is wat we aan het leren zijn. Al doende.

Onze plek in de wereld in te nemen, en te laten zien wie we zijn.
Vanuit sterke, zelfgekozen liefdesrelaties die ons daarin ondersteunen en ons in staat stellen te groeien. Of net zo goed, waarin we onze eigen fouten maken om daarvan te leren wie we zijn.
Om de vorm van onze relaties zelf mee vorm te geven, van binnenuit.

Queer, realiseer ik mij, gaat in wezen over inclusie. Dat niet zozeer iedere groep, maar ieder mens in haar en zijn uniciteit meetelt en zich kan ontwikkelen.  

In plaats van voor eens en voor altijd vast te zitten in een vaststaande, door de buitenwereld afgebakende en ingekleurde categorie

Word je geprikkeld?

Neem contact met ons op!

Om je vragen voor te leggen of te bespreken wat we voor JOU kunnen doen.