Blog: Zingen, bron van persoonlijke groei

 In Blog

In het hart van De Kunst van Wel, van onze trainingen en coaching, staat het zingen als onuitputtelijke bron van persoonlijke groei.

Van het leren kennen van jezelf, het leren uiten van jezelf, het je verhouden tot jezelf en het overbrengen van wat jij de wereld te geven hebt. Dat zingen is iets mysterieus dat ons als mensen gegeven is en dat ons op deze terreinen veel te bieden heeft. Wat dat is en waar het over gaat wil ik hier verkennen en verduidelijken.
Zingen is voor de meeste mensen spannend. Als we het doen, dan het liefst veilig onder de douche of opgenomen in een groot koor. En wie wel eens solo zingt weet des te beter hoe spannend dat is. Terwijl we op het schoolplein onze stemmen nog luidkeels lieten horen (stel je even voor hoe het klinkt als je langs een speelplaats loopt) leren we gestaag onze stemmen te dempen en ons in te houden. Zingen wordt gênant, je dochter zegt dat je je mond moet houden en zelfs de koren in Nederland schijnen in vergelijking met andere landen erg zacht te zingen. We leren ‘rekening te houden’ met elkaar door ons eigen geluid in te tomen.
Tegelijk is het zo, gek genoeg, dat er op allerlei manieren van ons wordt gevraagd juist meer van onszelf te laten zien en voor onszelf op te komen. Vaak neemt dat de vorm aan van dominant of zelfs uitgesproken a-sociaal gedrag, mensen die luidkeels hun positie opeisen ten koste van anderen. Andere mensen slagen daar niet in, met het risico op burnout of depressie. Depressie is het omgekeerde van zelfexpressie, las ik laatst, en dat is goed opgemerkt. Het voelt als een lastige spagaat.

HOE KUNNEN WE STEVIGER ONSZELF ZIJN, ONSZELF MET ZELFVERTROUWEN PRESENTEREN EN ONZE PLEK INNEMEN ZONDER DAARVOOR DE ANDER UIT ONZE WEG TE DUWEN?

Misschien zelfs wel: daarmee juist ook plek te maken voor anderen? Wat ons betreft is dit een belangrijke vraag waar wij veel mensen mee zien worstelen, en die wij ook breder in onze samenleving zien (op)spelen. Hoe vormen we als verzameling steeds eigenstandiger individuen nog een betekenisvolle samenleving, of (wat op het zelfde neerkomt) een goed functionerende, gezonde en veerkrachtige organisatie?

Het lijkt misschien een rare sprong maar toch kan zingen ons in deze zoektocht de weg wijzen. Onze praktijk wijst dat ook uit.

Zingen is iets wat ieder mens kan, wat ieder mens gegeven is.

Het is een manier van uiten waar we van nature over beschikken. Niet perse om de sterren van de hemel te zingen, om een hit te scoren, The Voice te winnen en anderen te imponeren. Maar wel: om onszelf te uiten, te laten horen, en daarmee te laten zien, te laten kennen. In onze trainingen ben ik al vaak diep ontroerd geweest door de eerste voorzichtige noten die mensen uit hun hart durven te zingen, omdat ik die persoon dan eventjes echt mag zien.

Zingen draagt het vermogen in zich om ons op een diepere laag in contact te brengen met onszelf, en onszelf van daaruit te uiten.

Om wat we voelen te delen met elkaar, simpelweg via de trilling van onze stem. Ook als het nauwelijks te benoemen valt. Als dat gebeurt maken we niet alleen contact met onszelf maar ook met elkaar, met de mensen die ons horen. Dan gebeurt er iets bijzonders.

Zingen, tenslotte, is een manier van zichtbaar worden in al onze volheid, met ons hele hebben en houden, die de ruimte voor de ander, de luisteraar, niet inperkt, maar die juist vergroot.

Onze luisteraar trilt met ons mee, zoals je soms in een groots concert kunt ervaren hoe jij met het hele publiek wordt meegenomen. Dat is iets magisch, dat in ons huist en waar we contact mee kunnen maken. Het is niet voor niets dat zingen in alle religies een bijzondere plek inneemt.

In het zingen, kortom, kunnen we onszelf leren kennen en leren uiten op een bijzonder niveau waarop we onze individuele tegenstellingen voor eventjes ontstijgen.

Betekent dat dan dat we voortaan met ons allen zingend door het leven zouden moeten gaan, idealiter? Nou nee, hoe vrolijk deze gedachte ook stemt, dat is niet waar ik op aanstuur.
Eerder is het zo dat we door te zingen, door deze vaardigheid te beoefenen, ons vermogen kunnen voeden en versterken om aanwezig te zijn, op een manier die samengaat met de aanwezigheid van de ander. We kunnen er iets van leren. Sterker, simpelweg door het te doen voeden we ons vermogen, deze kracht in onszelf. Wat het vraagt om dit te laten gebeuren is dat we ons voldoende veilig en in goede handen weten om ons aan het zingen over te geven, onszelf te horen, onze kwetsbaarheid te durven voelen. En te voelen dat die laag een nieuw soort kracht en wijsheid in zich draagt. Door te zingen kunnen we deze laag in onszelf aanboren, haar beter leren kennen en er naar leren luisteren.

We hoeven heus niet de hele dag overal met iedereen te zingen. Waar het om gaat is regelmatig contact te maken met dit vermogen. Zie het als een bron waar je je aan laaft, die je voedt en in staat stelt om te groeien als persoon. Om in de wereld van alledag meer bij jezelf te blijven en je te manifesteren op een manier die ook aan anderen ruimte geeft. Die de basis kan vormen om samen te zijn, samen te leven, samen te werken zonder dat we onszelf opgeven, of dat de ander zichzelf hoeft op te geven.

Zingen: bron van een nieuw soort vaardigheden

Wij merken dat zingen een praktische en prachtige manier biedt om een heel nieuw soort vaardigheden en intuïties te versterken. Subtiele vermogens die ook in bijvoorbeeld yoga of mindfullness trainingen worden ontwikkeld. In het zingen leren wij deze vermogens ook mee te nemen in onze communicatie en onze presentatie.
Wij geloven dat het om vaardigheden gaat die aansluiten bij de transities die zich in onze samenleving voltrekken. Want door te zingen voeden en trainen we ons natuurlijke vermogen om ons op andere, nieuwe manieren te verbinden met anderen en met de wereld om ons heen. En ook om daar expressie aan te geven.
Zodat we niet hoeven te stranden langs de kant maar leren om veranderingen te omarmen. Om er deel uit te maken en op onze persoonlijke wijze bij te dragen aan een nieuwe wereld die zich nog volop aan het ontwikkelen is.

Recent

Start typing and press Enter to search

Kerst ster